Близо 30 хиляди лева без ДДС ще бъдат отпуснати за доставка на хранителни продукти за Центъра за социални услуги към Община Брезник

Община Брезник е обявила обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги от резидентен тип. Обществената поръчка е разделена на девет обособени позиции, като общата прогнозна стойност е 28 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС. Това става ясно от обявление в е-Портал за обществени поръчки, научи Zapadno.com.

От обособените позиции на поръчката става ясно, че ще бъдат доставяни месо, риба и други водни животни, птичи яйца, животински и растителни масла и мазнина, вариво, хранителни подправки, сосове, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци (преработени или консервирани), продукти от селското, ловното и горското стопанство, захар и свързани с нея продукти, хляб и хлебни изделия, тестени и макаронени изделия и месни продукти.

Участникът в обществената поръчка трябва да разполага с минимум едно транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход. Транспортните средства трябва да имат издадено удостоверение за регистрация на транспортно средство от Българска агенция по безопасност на храните за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход. Това става ясно от информацията в раздела за технически и професионални особености, където са описани и други изисквания.

Крайният срок за получаване на офертите е 13 декември 2017 година. Получените оферти ще бъдат отворени на следващия ден – 14 декември.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...