Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район” е издала 21 разрешителни за водовземане от находища в община Трън

21 са издадените разрешителни за водовземане на територията на община Трън. Това сочи справка в Регистъра на издадените разрешителни за водовземане на Община Трън, научи Zapadno.com.

Разрешителни са издадени от Министерство на околната среда и водите – Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район” с център Плевен. Титуляр на всичките разрешителни е “ВиК”-Перник. Находищата на водовземанията се намират в землищата на населените места: Стайчовци, две в Ломница, Трън, Мракетинци, две в Парамун, Радово, три в Рани луг, две в Слишовци, Милославци, две в Костуринци, две в Кожинци, две в Зелениград и едно в Бусинци. Типът, който е посочен на находищата е на минерална вода. Целите за ползване на водовземанията са за питейно-битово водоснабдяване на населението, когато няма друга алтернатива.

Най-висок разрешен годишен воден обем е в находище “Големи извор” в землището на село Ломница. Разрешеният годишен воден обем е 13,688.00 кубични метра. Най-нисък разрешен годишен воден обем е в находище “КИ Общински – “ВиК” Перник” в землището на село Костуринци – 315 кубични метра.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...