Общински съвет-Брезник ще разглежда промени в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги

Общинският съвет на Брезник ще проведе редовно заседание в края на тази работна седмица. Проектът за дневния ред на заседанието е съставен от 11 точки, касаещи община Брезник и местното население. Сесията ще се проведе на 15 декември (петък) от 10:30 часа в малкия салон на брезнишкото читалище “Просвещение-1870”, научи Zapadno.com позовавайки се на информация от сайта на общинската администрация.

Според дневния ред сесията ще започне с разглеждане на докладна за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги и друга докладна относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Общинските съветници ще гласуват и Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2018 година. На сесията ще бъде гласувано и определяне на представител на Община Брезник за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Брезничанинът Боян Колев е отправил молба към Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200 лева, които са му необходими за предстоящи процедури свързани с влошеното му здравословно състояние.

Съветниците ще разглеждат и докладни свързани с предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд с цел възстановяване на наследници, както и промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище”.

Съвместното заседание на Постоянните комисии към Общински съвет-Брезник, ще се проведе на 13 декември 15:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на площад “9-ти септември” № 2 при посочения проект за дневен ред.

Вижте точките в дневния ред за сесията на Общински съвет-Брезник:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Докладна записка относно допълнение и изменение нна Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ
 2. Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
 3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2018г
 4. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имот № 021001, находящ се в землището на с. Кошарево
 5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Озърновци, с цел възстановяването и на наследниците на Стоян Янков Паунов
 6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Анто Арсов Кирков
 7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бегуновци , с цел възстановяването и на наследниците на Милан Савов Витанов
 8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Янакиев Васев
 9. Докладна записка относно определяне на представител на Община Брезник за участие в комисията за изработване на областна здравна карта
 10. Молба от Боян Андреев Колев за отпускане на еднократна финансова помощ
 11. Други

Виж също...

Loading...