Държавен архив-Перник съхранява снимки от посрещането на Дядо Мраз в детска градина “Ален мак”, която в края на 80-те години е имала два филиала в Трънско

През 1962 година по решение на ИК на ГНС-Трън се открива целодневна детска градина в град Трън Помещава се в сградата на Техникума по строителство и архитектура. За този и други исторически факти разказа пред Zapadno.com Милена Симова – главен експерт в Държавен архив-Перник. Във фонда на Държавния архив се съхраняват снимки от посрещането на Дядо Мраз в детската градина на Трън. Фотосите са направени през 80-те години на 20-ти век.

На 5 ноември тържествено е открита новата сграда на целодневната детска градина “Ален мак”. Сградата е построена специално за целта, обзаведена със съвременно оборудване, богата учебно-техническа база, с обособен методичен кабинет и физкултурен салон. В двора са монтирани подходящи съоръжения, предназначени за провеждане на подвижни спортни и състезателни игри. Капацитетът на градината е 88 деца, разпределени в три целодневни групи. През октомври 1980 година целодневната детска градина се обединява с яслата и се поставя началото на Обединеното детско заведение “Ален мак”. През октомври 1984 година към него се отрива филиал в село Главановци със смесена група от 15 деца. През април 1988 година се открива филиал и в квартал “Мурговица” със смесена група от 25 деца. В периода 1992 – 1996 година се закрива първоначално филиалната група в село Главановци, после и тази в града. С решение № 13/04.01.1996 г. на Общински съвет-Трън е съкратена една целодневна детска група. Обединено детско заведение “Ален мак” остава да функционира с две целодневни и една маломерна яслена група. Общият брой на децата варира около 50. Групите са сформирани по възрастов признак по желание на родителите, като първа и втора са смесени, а трета е подготвителна за училище.

От средата на 90-те пред ръководството и персонала изникват трудности с поддръжката и ремонта на сградата. Близо десетилетие не се намират средства за ремонт на парната инсталация и през студения период се отоплява малка част от градината с електроенергия. Отпуснатият от Община Трън бюджет не достига както за осигуряване на пълноценно хранене на децата, така и за обновяване на материално-техническата база – липсва постелочен инвентар, играчки, учебно-технически помагала, няма финансова възможност да се ремонтират течовете от покрива и във водопроводната инсталация. С общи усилия на колектива и родителите се поддържа норматива за съществуването на групите. Постоянни спонсори осигуряват дарения, храни и заплащането на таксите на деца от социално слаби семейства. През 1999 година Обединено детско заведение “Ален мак” е инициатор и основният организатор на честването на 100 години от предучилищното възпитание в град Трън. Директори са В. Стоилова, Росица Милтенова и от юни 2013 година – Розалина Гаврилова.

Снимки: Държавен архив-Перник

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...