От Областна дирекция МВР-Перник съветват: Бъдете разумни при използването на пиротехнически изделия по празниците

Еуфорията в новогодишната нощ предизвиква у много хора желанието да изстрелват пиратки, бомбички, фойерверки. Забранена е продажбата на пиротехнически изделия – извършването на търговска дейност без наличието на Разрешение за търговия, издадено от Главна дирекция “Национална полиция”-София, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Всички лица, получили Разрешение за търговия с пиротехнически изделия са длъжни да водят регистър, в който да записват подробна информация, движението и наличността на изделията в конкретния търговски обект. Търговците на пиротехнически изделия са длъжни да съхраняват регистъра в срок от 10 години от неговото започване. Който не води регистър се наказва с глоба в размер на 3000 лева и/или имуществена санкция в размер 10 000 лева и отнемане на разрешението за срок до една година.

Търговията с пиротехнически изделия следва да бъде извършвана в специализирани магазини, като изделията се излагат само върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба. На видно място в магазина се излага списък на предлаганите пиротехнически изделия – всяко пиротехническо изделие следва да има инструкция за употреба на български език. Забранена е продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия налага възрастово ограничение на режима на придобиване на пиротехнически изделия, като в него е въведена забраната за продажбата на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и други) на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години. Тези норми въвеждат изискването пиротехническите изделия в домашни условия да бъдат съхранявани на места, които не са достъпни за деца.

Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и други), в закрити помещения. За нарушаване на тази разпоредба е предвидено наказание глоба от 500 до 2500 лева.

При употреба на пиротехнически изделия трябва стриктно да бъдат спазвани указанията на производителя – за всяко пиротехническо изделие те могат да бъдат различни. Пиротехнически изделия без указания на български език и без обозначение за произхода им, както и повредени такива могат да бъдат опасни и да превърнат празника в трагедия. Следва да се обърне специално внимание когато ще се борави с пиротехнически изделия – те съдържат взривни вещества и смеси – безотговорно и самонадеяно е да се консумира алкохол, след което да се пускат фойерверките – алкохолът силно повлиява чувството за критичност и забавя реакциите. В никакъв случай не трябва да се използва огнестрелно оръжие с увеселителна цел. Възможностите за нещастни случай са много големи.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...