Правителството реши: От 1-и януари минималният доход се повишава с 10 лева и така той става 75 лева

Минималният гарантиран доход се повишава с 10 лева и от 1-и януари става 75 лева. Това реши днес правителството като мярка за защита на най-уязвимите групи. Тази сума се използва като база за изчисление на редица социални помощи, предаде БНТ.

Целта е да се подобри системата за социална закрила на най-уязвимите групи. Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на границите за достъп до подпомагане и на размера на социалните помощи с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно, доходно и имуществено състояние. Увеличението му ще повиши с 15 на сто размера на месечните добавки за социална интеграция, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания. Ръст ще има и при месечните и еднократните помощи по Закона за социалното подпомагане и на помощите, регламентирани в Закона за закрила на детето.

Друг положителен ефект от повишението на гарантирания минимален доход ще е разширяването на обхвата на подпомаганите с месечни социални помощи, целеви помощи за отопление и целеви помощи за наем на общинско жилище.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...