Актуализираният състав на Областен съвет за сигурност-Перник беше запознат с функционалните му задължения

Редовно заседание на Областния съвет за сигурност се проведе в Перник под председателството на заместник областния управител Иво Иванов.

Областният съвет за сигурност на област Перник е създаден със Заповед на областния управител Ирена Соколова в изпълнение на изискванията на член 44, алинея 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и на основание член 32, алинея 1 от Закона за администрацията. В него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Териториална дирекция „Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На втората работна среща за тази година, актуализираният състав на съвета беше запознат с функционалните им задължения. На присъстващите бяха представени и документи регламентиращи дейностите на Съвета по сигурност. В съответствие със законите на страната ни и е в съответствие с националните стратегически документи, всички институции разполагат с изготвени планове за действие при кризисни ситуации, терористични атаки и преминаване във военно положение. В тях подробно са описани действията на всяка една институция и начина на известяване помежду им. Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...