Община Трън ще отпусне до 80 000 лева без ДДС за доставка и покупка на хранителни продукти за социалните заведения в Трънско

Обществена поръчка е обявена от трънската общинска администрация за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън, научи Zapadno.com позовавайки се на информация в Агенция по обществени поръчки.

Доставката на хранителни продукти ще се извършва след предварителна заявка в зависимост от потребностите и за нуждите на социалните заведения разположени на територията на общината – три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и детска градина “Ален мак”. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и всички други санитарни, ветеринарно-санитарни хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република Българя. При всяка доставка на хранителни продукти, се изготвя стокова разписка за получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, срок на годност и произход /сертификат на доставените стоки. Въз основа на всички тези изброени документи изпълнителят издава данъчна фактура за извършените през месеца доставки – за плащане с платежно нареждане. Това става ясно от краткото описание в обявлението на обществената поръчка.

Общата прогнозна стойност е 80 000 лева без включен ДДС. Финансирането се осигурява от бюджетните средства на Община Трън. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е до 17 часа на 23 януари 2018 година. Офертите ще бъдат отворени на 24 януари 2018 година от 9 часа в сградата на общинската администрация в град Трън.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...