Общинският съветник д-р В. Шишкова ще е представителят на Община Трън за участие в комисия за изработване на областна здравна карта

Общински съвет-Трън прие предложението за решението общинският съветник доктор Веселина Шишкова да представлява Община Трън в комисията за изработване на областна здравна карта. Това беше гласувано на провелото се днес заседание на местния минипарламент, предаде репортер на Zapadno.com.

С 8 гласа “за”, един глас “против” и един “въздържал се” общинските съветници приеха предложението за решението доктор Шишкова да е представителят на трънската общинска администрация в изработването на областна здравна карта. В момента се провежда процедура по изготвяне на Национална здравна карта, която пък се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработването на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, Районната колегия на Българския лекарски съюз, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на член 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област.

Миналата седмица Общински съвет-Брезник прие предложението за решение старши-експертът „Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравни, социални и младежки дейности“ Наталия Първанова да бъде представител на Община Брезник в комисията за изработване на областна здравна карта.

Общинските съветници на Трън гласуваха по още 19 точки в дневния ред, сред които: Извършване на промени по бюджета на Община Трън за 2017 година; Представяне на доклад за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 година; Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територии общинска собственост за 2018 година. На сесията общинските съветници гласуваха и за предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие-Трън за признато право на собственост, като по три от точките съветниците Олег Тодоров и Десислав Банков не участваха в гласуването им заради избягване на конфликти на интереси, за които предварително са подали декларации.

Всички 19 точки в дневния ред бяха гласувани със “за” и приети. Към края на сесията в точка “Питания” се включиха няколко общински съветници. Темите, които те засегнаха бяха за опесъчаването на пътища в няколко трънски села и квартали, неразрешени проблеми свързани с водопровода и канализацията в пограничната община и състоянието на сградата на бившия техникум в град Трън. Темата с ВиК авариите и проблеми с водоснабдяването предизвика дискусии в заседателната зала. Председателят на Общински съвет-Трън Бойчо Харалампиев взе отношение по засегнатата тема като добави, че кметът на Община Трън Цветислава Цветкова и главният счетоводител на общинската администрация са на среща с ръководството на ВиК-Перник.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...