Предприятието за преработка на мляко, което брезнишка фирма има намерение да изгради в село Завала ще осигури работа на няколко работника

Новото предприятие за преработка на мляко, което брезнишката фирма „Мегастрой“ ООД има намерение да изгради в брезнишкото село Завала ще осигури работа на до четирима работника. Това става ясно от информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, която е оповестена от Община Брезник.

Инвестиционното предложение е за нов обект, като той ще се реализира на площадка частна собственост в землището на село Завала. Теренът, където се предвижда изграждането на предприятието е с предназначение за „Овцеферма, помощни сгради за производствени и складови дейности”. Капацитет на предприятието за преработка на мляко ще е 1 тон сурово мляко на ден. В предприятието ще се произвеждат бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко. Продукцията ще се опакова в метални и/или пластмасови опаковки.

Производствен персонал на предприятието ще бъде между двама и четирима работника, а работният режим ще е едносменен. По време на строителството и експлоатацията ще се ползват електроенергия и вода. Вода ще се използва от сондажен тръбен кладенец, за който има издадено разрешително за водовземане издадено от Басейнова Дирекция „Дунавски район“ град Плевен, става ясно още от информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

И по време на празниците четете още интересни, любопитни и полезни новини от общините Брезник и Трън първо на страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...