merry christmas

Zapadno.com пожелава на своите читатели щастливи и топли празници!

370 хиляди проверки са направени в горските територии на страната за 2017 година, което е с над 80 хиляди повече в сравнение с предходната година

Рекорден брой от 370 000 проверки са извършени в горските територии през 2017 година. Над 200 хиляди от тях са проверките на мобилните екипи и стражарите на 6-те държавни предприятия и близо 170 хиляди – на инспекторите от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите. С това общият брой надвишава проверките в горските територии за 2016 година с над 80 хиляди, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Близо 18 000 са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприятията. Задържаната дървесина по наказателни постановления е над 20 000 кубични метра и над 16 000 кубични метра дърва за огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив. Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, както и продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци и моторни превозни средства.

По-интензивният контрол беше разпореден от настоящия екип на Министерство на земеделието, храните и горите през месец май 2017 година. В последните месеци проверките станаха по-чести предвид на зачестилите бракониерски набези в началото и по време на отоплителния сезон. Общо само от юни до декември 2017 година са извършени близо 290 000 проверки за незаконна сеч и нарушения в горите, като само в последните две седмици те са над 25 хиляди – около 10 хиляди от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите и над 15 хиляди от 6-те държавни предприятия.

Близо 1,25 милиона пространствени кубични метра дърва за огрев са предоставени от 6-те държавни предприятия по обобщени данни към 18 декември 2017 година чрез директни продажби на физически лица. С това са задоволени нуждите на 180 000 домакинства. Изпълнението на планираните количества за 2017 година за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби от предприятията е 102 % или с 25 000 кубични метра повече от планираното.

Предоставените дърва за огрев през 2017 година са със 100 000 кубически метра или с 9 % повече от продаденото от предприятията през цялата 2016 година. Още през месец август 2017 година беше създадена организация от шестте държавни предприятия за навременно осигуряване на планираните количества за домакинствата, в това число и от поразената от корояд дървесина. Снабдяването с дърва за огрев за населението през 2017 година приключи, като в преобладаващата част от стопанства търсенето е изцяло задоволено.

В единични стопанства имаше известно забавяне при предлагането на дърва за огрев главно поради затруднения при осигуряването на добив на дървесина. Там предприятията и стопанствата работиха и в последните дни на 2017 година за извършване на тази реализация, където беше възможно. Освен количествата дървесина, предоставени на населението чрез директни продажби от териториалните поделения на предприятията, те реализираха през 2017 година продажба и на общо на близо 2 милиона и 650 хиляди плътни кубични метра (около 4 милиона и 650 хиляди пространствени кубични метра) дървесина от категорията „дърва на юридически лица и еднолични търговци”, значителна част от която също се ползва за отопление. Дърва за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори. Добитото от тях количество ориентировъчно е в размер на около една трета от добива от държавни гори или приблизително 2 милиона пространствени кубични метра дърва.

Виж също...

Loading...