Ще се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Брезник за 2018 година, а писмени предложения за него се приемат до 11 януари

В края на следващата работна седмица Община Брезник ще се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2018 година. Това става ясно от обявление на общинската администрация в Брезник.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник.

Кметът на Община Брезник кани всички жители на община Брезник на публичното обсъждане, което ще се проведе на 12 януари (петък) от 13:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Писмени предложения за бюджета за 2018 година, могат да се направят до 11 януари в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: obshtina_breznik@abv.bg

Виж също...

Loading...