Екипите на ЧЕЗ в общините Брезник и Трън ще правят планирани прекъсвания на електрозахранването в периода от 8 до 12 януари

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 8-12 януари включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Пернишка област

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Брезник

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горни Романци; Завала; Озърновци;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брусник; Банище; Банкя, Общ. Трън; Бегуновци; Бераинци;Беренде, Общ. Земен; Богойна; Бохова: УПИ-ХI-148; Брезник: 06286. 0502. 021 Бив. Под. Мно, 06286. 502. 39, 06286. 72. 21, 9-ти Септември, Александър Тинков, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов, Андрей Михайлов, Асен Алексов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Бърдо, Варош, Васил Левски, Велин Ваклинов, Видрица, Владо Захариев, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Гледан, Гоздовска, Гоце Делчев, Граово, Гребен, Д-Рйордан Стефанов, Димитър Хранов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Еретин, Ефтим Стоянов, Жданов, Железна Вода, Забел, Зеленище, Зора, Иван Вазов, Иван Тимофеев, Иглика, извън регулацията, Изгрев, Йордан Стефанов, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Логатор, Любаш, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов, Могилица, Мтп&Quot;Ръждавец, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Пети Конен Полк, Петров Камък, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Разцвет, Росица, Синчец, Славей, Славянска, Сливница, Стадион, Стоян Миленков, Строител, Трън, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Чайка, Чорни, Чуряк, Шейново, Шипка, Яне Сандански, Яровец, Ясна Поляна; Брезнишки Извор;Бусинци; Велиново; Видрар; Вукан; Габровдол; Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22;Главановци, Общ. Трън;  Гоз: Мах. Логатор, местност Янкулица, П-Л ХІV-110, Кв. 13;  Горна Мелна: 87;  Горна Секирна: Местн. Валога;  Горочевци; Джинчовци;  Докьовци;  Долна Мелна: НУПИ 12;  Долна Секирна: МТП; Д. Секирна;  Душинци;  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17;  Еловица, Общ. Трън; Ерул;  Забел;  Зелениград: Общ, Трън, Парцел III-253, Кв. 40, УПИ XXXIII – 371кв 20;  Конска: IV-310, 311, УПИ III-202, Кв. 6;  Костуринци;  Кошарево; Къшле;  Лева Река;  Лешниковци: Имот 32, Кв. 5;  Ломница, Общ. Трън: М. Ждрелото;  Милкьовци;  Милославци: УПИ V-71, Кв. 18;  Насалевци; Непразненци;  Пенкьовци;  Радово;  Рани Луг: П-Л XXI-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер;  Режанци;  Реяновци;  Садовик;  Слишовци;  Стайчовци; Станьовци;  Стрезимировци: 56;  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Бабичев, Георги Димитров, Гочо Гопин, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Захари Иванов, Здравец, Имот 000697 Стопански Двор, Китка, Мах. Ахчийски Кошари, Мах. Горно Баринци, Мах. Китка, Мах. Кошарите, Мах. Шиловец, Махала Кошаре, Мир, Младост, Мосаловска, Мурговица, Народна Воля, Нов Живот, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Руй, Света Троица, Стадион, Стефан Караджа, Стефан Рангелов, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков;  Туроковци;  Цегриловци: ПИ 197;  Шипковица;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярловци;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах. Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Слаковци;  Сопица;  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Бабица: С. Бабица;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Билинци; Бутроинци;  Видрица: Видрица, Парцел VIІ-94в, Кв. 17;  Врабча: УПИ VII-62, 61, Кв. 12;  Гърло: Общ. Брезник;  Ездимирци: УПИ III-179, Кв. 32;  Кривонос; Мракетинци;  Муртинци;  Неделково: Мах. Недялкови Ханове;  Парамун: Мах. Парамунска Чука, Тп Парамунска Чука, УПИ-V, Кв. 15;  Проданча; Ребро;  Филиповци;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 12.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Глоговица; I-259 Кв. 13;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Арзан: Рангелова Махала;  Долни Романци;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Красава;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярославци;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брезник: Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън;  Видрица;Гоз: Мах. Логатор, местност Янкулица;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Брезник: Бърдо;

На 09.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;

На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка;

На 10.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гоз: П-Л XIV-110, Кв. 13;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански;

На 11.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брезник; Конска: УПИ III-202, Кв. 6; Трън: 9ти Септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов;

На 11.01.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40;

На 12.01.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Конска: IV-310, 311;

Община Трън

На 09.01.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Неделково;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...