Близо 100 хиляди ще инвестира Община Трън в туризъм през 2018, в резултат очаква приход от туристически данък в размер на хиляда лева

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018 година на Община Трън ще се проведе тази седмица. Това става ясно от обявление на общинската администрация.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Трън кани жителите на общината и представителите на бизнеса на публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 11 януари (четвъртък) от 15:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

6 659 326 лева ще са общите приходи, сочи справка за разпределението на приходоизточниците по бюджета за 2018 година на Община Трън. Най-голям принос за общинските приходи по традиция има продажбите на услуги и стоки от общинските фирми. От това перо в Общината се очаква да постъпят 1,4 милиона лева. Най-значимото общинско дружество е предприятието „Трънска гора“, което се занимава с дърводобив. Засега приходи от концесията на минералната вода не са предвидени.

По отношение на разходите най-много средства са необходими за издръжката на общинската администрация, училището и детската градина. Парите за общинска администрация са общо над 1,2 милиона лева, от които 558 899 лева са за държавни дейности и 648 394 лева за общински дейности. В Проекта са предвидени 738 652 лева за единственото училище на територията на общината – средно училище “Гео Милев”. Финансирането е с държавен характер. Предвидените пари за детска градина “Ален мак” са 248 286 лева от държавни дейности и 175 000 лева по общински дейности.

Справката показва още, че 132 800 лева финансиране с общински характер ще бъдат отделени за социално осигуряване, подпомагане и грижи. Парите за Центровете за настаняване от семеен тип общо са 377 791 лева и са по държавни дейности. Близка до тази е сумата за водоснабдяване и канализация, която е 311 000 лева финансиране с общински характер.

Разходите за озеленяване и чистота са общо 491 хиляди лева. За здравеопазване ще бъдат насочени над 60 хиляди лева, а за туризъм ще бъдат заделени 98 000 лева по общинския бюджет. Община Трън ще очаква 1 000 лева годишен приход от туристически данъци.

Виж също...

Loading...