Община Брезник е отправила предложението за промени в Областна транспортна схема, които са мотивирани от становище за липса на пътници или нисък процент пътниковместимост

Областната комисия по транспорт одобри промени в Областната транспортна схема. На заседанието, председателствано от губернатора Ирена Соколова, беше обсъдено отпадането на 6 курса на различни автобусни линии от Областната транспортна схема и промяна в маршрутните разписания на още 2, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Предложението за промените е направено от Община Брезник и е мотивирано от становище на специално назначена комисия, установила липса на пътници или нисък процент пътниковместимост в посочените курсове. Най-големи дебати в Комисията предизвика искането за закриване на курсовете от село Ноевци до Автогара “Перник” изпълняван в 4:30 часа и обратно в 22:30 часа. Причината е, че те се изпълняват с 1 % пътниковместимост. Разглеждането на предложението беше отложено за следващо заседание, до взимането на взаимноизгодно решение между Община Брезник и Община Перник и докато не бъде осигурен алтернативен начин на придвижване на работещите, които ползват линията.

„Целта на днешното заседание е да вземем решения за оптимизиране на транспортния график, като бъдат обсъдени всички икономически и социални детайли. Необходимо е да вземем предвид социалната функция на посочените курсове, данните, който общинската транспортна комисия на Брезник посочва, както и миграцията на работещите и учениците от общините към областния град и да предприемем рентабилни действия“, каза Соколова.

Комисията прие отпадането на следните курсове – в 8:00 часа от Автогара “Перник” и обратно 9:20 часа от село Бегуновци; в 19:15 часа по линия Автогара “Перник” – Батановци – Автогара “Брезник” и този в 7:15 часа от Автогара “Перник” до Автогара “Брезник”. Решение беше взето и за изпълнението на курса в 14:20 часа по автобусна линия Автогара “Перник” – Банище – Долна Секирна, който ще се изпълнява целогодишно в работни дни до село Ноевци. Промени настъпват и в часът на тръгване при изпълнение на курса Автогара “Перник” – Ноевци – Бегуновци, който ще бъде изпълняван в 18:30 часа и 19:30 часа, вместо 18:00 часа и 19:00 часа.

Виж също...

Loading...