Община Трън ще даде до 180 000 лева без ДДС за гориво за отопление на училището и детската градина и горива за автомобилите на общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка

Община Трън е обявила обществена поръчка по две обособени позиции. Обществената поръчка е за доставка на гориво за отопление на средно училище “Гео Милев” и детска градина “Ален мак” и доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства собственост и ползвани от общинска администрация и звената на бюджетна издръжка, сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Първата обособена позиция е за доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ), с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до сградите на средно училище „Гео Милев“ и обединено детско заведение „Ален мак“ в град Трън. Втората обособена позиция на обществената поръчка е за доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна издръжка – Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж, както и средно училище „Гео Милев“ в град Трън, чрез използване на карти за безналично плащане. Видовете горива и тяхното прогнозно количество са, както следва: автомобилен бензин А-95 Н – 11 000 литра ± 10 %; дизелово моторно гориво с 6 % биодизел – 33 000 литра ± 20 % и газ пропан бутан– 13 500 литра ± 20 %. Общата прогнозна стойност на поръчката е 180 000 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...