Българска агенция по безопасност на храните стартира електронна регистрация на пробите за мляко чрез интегрираната информационна система ВетИС

Във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22 януари 2018 година стартира „Модул мляко“ като част от интегрираната информационна система ВетИС на Българска агенция по безопасност на храните. 

За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22 януари 2018 година ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Българска агенция по безопасност на храните напомня, че:

 1. Проби мляко за целите на самоконтрола ще могат да се вземат от всяко лице, на което е издадено удостоверение за преминато обучение с участието на Българска агенция по безопасност на храните и е вписано в списъка на обучените пробовземачи, публикуван на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните.
 2. Въвеждането на данни за взетите проби ще се извършва посредством мобилно приложение „Проби мляко“ за работа с мобилно устройство.
 3. Приложението „Проби мляко“ е разработено и заплатено от Българска агенция по безопасност на храните и е безплатно за ползване от страна на пробовземачите. Приложението може да се изтегли от Google Play магазин (Google store).

За работа с „Модул мляко“, всеки пробовземач следва да си осигури самостоятелно за своя сметка мобилно устройство.

Технически изисквания за ресурсите на мобилното устройство:

 • Екран – видимостта и работата с приложението са оптимални при екран 8“ (или по-голям). При по-малки екрани работата е възможна, но е по-неудобно;
 • RAM памет –препоръчва се 2GB или повече;
 • Задължително наличие на GPS устройство;
 • Наличие на камера с възможност за разчитане на баркод и QR-код с препоръчителна резолюция 8 МР или повече;
 • Задължително наличие на технология за писане върху тъч скрийна на таблета – AnyPen или равнозначна;
 • Версия на операционната система – Android 5.0 или по-нова;
 • Време на работа на батерията – най-малко 8 часа активно ползване;
 • Наличие на мобилен интернет.

За получаване на достъп (потребителско име и парола) до ВетИС на Българска агенция по безопасност на храните и до мобилното приложение за вземане на проби сурово мляко, всеки пробовземач трябва да подаде до директора на съответната (по местоживеене) Областна дирекция по безопасност на храните:

 1. Заявление за достъп до интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (по образец на БАБХ);
 2. Декларация за поверителност (по образец на БАБХ).

При подаване на заявката се посочва:

 • Номер на удостоверение за преминато обучение за пробовземач на сурово мляко;
 • Номер на удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на лични данни (https://www.cpdp.bg/) или номер на входирано заявление за администратор на лични данни. В случай че е посочен номер на входирано заявление, пробовземачът ще има задължение да предостави номер на удостоверение за администратор на лични данни в едномесечен срок от датата на подаване на заявката. При непредоставяне на такъв номер, след този период ще бъде прекратен достъпа до ВетИС и до мобилното приложение;
 • номер на ЕИК/БУЛСТАТ в случай на изпълнение на дейността по пробовземане от името на фирма (юридическо лице).

Посочените данни ще се проверяват за валидност преди предоставяне на достъп до ВетИС и мобилното приложение.

Виж също...

Loading...