Обявиха обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън, за която ще бъдат отпуснати до 160 000 лева без ДДС

Обявена е обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца, сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 822 962 киловатчаса. Обектите за доставка са общински администрации, музеи, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 160 000 лева без включен ДДС, става ясно още от обявлението.

Крайният срок за получаване на офертите е 7 февруари 2018 година. Подадените оферти ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 9:00 часа на 8 февруари 2018 година в общинската администрация в град Трън.

Виж също...

Loading...