Търсят трима възпитатели за работа към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Трън

Общинската администрация в Трън търси трима възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, научи Zapadno.com.

В началото на 2017 година общо 9 бяха одобрените кандидати за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Трън. Тази година се търсят трима възпитатели – педагог, психолог и юрист за работа в Комисията.

От Община Трън са обявили конкурс за избор на възпитателите. Оповестени са и изискванията, характера на работа, начина на провеждане на конкурса и необходимите документи за кандидатстване. Срокът за приемане на документи е от 8 януари до 17:00 часа на 19 януари 2018 година.

Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерния етаж на общинската администрация и на сайта на Община Трън.

Виж също...

Loading...