Най-висок процент на заболели в област Перник има при децата до 4 години, а втори по заболяемост са децата от 5 до 14 години

По данни на провежданото от Регионална здравна инспекция-Перник сентинелно наблюдение, през периода 8 – 14 януари 2018 година (втора седмица на 2018 година) нивото на интензивност на епидемичния процес по отношение на грип и остри респираторни заболявания достигна eпидемични стойности-заболяемост 280,66 на 10 000 души население (срещу 209,15 за предходната седмица). Данните бяха оповестени във връзка с епидемичната обстановка в област Перник по отношение на грип и остри респираторни заболявания към днешна дата.

Сред наблюдаваните общо 7411 лица от всички възрастови групи през 2-ва седмица са регистрирани 208 случаи на остри респираторни заболявания (за предходната седмица 155). Най-висока е заболяемостта във възрастовите групи от 0 до 4 години (882,35 %), следвана от
възрастовата група от 5 до 14 години (1127,60 %). Предвид динамиката на развитие на епидемичния процес при грипа и остри респираторни заболявания, тенденцията за нарастване броя на заболелите лица ще се запази и през следващите дни.

С цел създаване на необходимата готовност за посрещане на сезонната грипна вълна и повишаване капацитета на здравната система за реагиране при грипна епидемия, от Регионална здравна инспекция-Перник са предприели мерки.

Мерките за борба с грипа и остри респираторни заболявания в комплексен план включват:

1. Общи профилактични мерки – подобряване отоплението, намаляване
запрашеността, осигуряване на редовно проветряване и текущо почистване на
помещенията.

2. Противоепидемични мерки – стриктен филтър в детските заведения, като
откритите болни деца се връщат по домовете, организиране обслужването на
болните лица предимно по домовете, хоспитализиране на болните с усложнения
вследствие на грипа и други.

3. Специфично лечение с противовирусни препарати – трябва да започне колкото
се може по-ранно в първите 24-48 часа след началото на симптомите, когато
терапевтичният им ефект е най-значителен. Лечението с противогрипни
препарати се препоръчва при деца с прогресиращо тежко протичане, с клинични
и рентгенологични данни за пневмония, при наличие на тежка дехидратация,
бъбречна или мултиорганна недостатъчност, рабдомиолиза, миокардит,
симптоми от страна на ЦНС (енцефалопатия).

4. Прилагане на антибиотик – провежда се само в случай, че терапията е назначена
от лекар, при болни в тежко състояние, което може да подобри прогнозата и да
има значителна роля за повлияване на вторични бактериални инфекции.

5. Ежедневна и спешна комуникация между здравните власти, държавната
администрация, други организации и институции, имащи отношение към
дейности по време на епидемия, както и с широката общественост.

Виж също...

Loading...