Мобилен стълбищен робот в Съдебната палата в град Трън помага за по-лесен достъп на хората с увреждания

Мобилен стълбищен робот помага на хората с увреждания, които посещават Съдебната палата в град Трън, съобщиха от съдебната институция.

Районен съд-Трън, който е представляван от съдия Петър Симеонов осигури и създаде условия за достъпност в сградата на съда на граждани в неравностойно положение, чрез закупуването на медицинско устройство клас I по класификацията, установена от Европейската директива 2007/47/ЕЕС, Анекс IX  – „АНТАНО“, серия LG 2004. Устройството представлява стълбищен робот, разработен за пренос на инвалидни колички,  което ще предостави по–лесен достъп до всяка точка в Съдебната палата-Трън на хората с увреждания.

Снимка: Районен съд-Трън

Виж също...

Loading...