Придвижват процедурата за основен ремонт на баража в Ноевски дол в брезнишкото село Ноевци

Обществена поръчка за процедура свързана с основен ремонт на каменния бараж в Ноевски дол в землището на брезнишкото село Ноевци е обявена, научи Zapadno.com позовавайки се на информация от “Държавно горско стопанство-Брезник”. 

Предметът на поръчката включва изготвяне на проект за основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол, землище на село Ноевци, община Брезник, в териториалния обхват на териториално поделение „Държавно горско стопанство-Брезник” съгласно Задание за изготвяне на работен проект. Прогнозната стойност на поръчката е 6 000 лева без включен ДДС. В прогнозната стойност на поръчката е включена стойност за проектиране и стойност за авторски надзор на изготвения проект. В случай, че ценовото предложение на участника надхвърля горепосочената стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка, същият ще бъде отстранен от участие.

Срокът за изпълнение е до 2 месеца от датата на сключване на договора. Документи за участие ще се приемат всеки работен ден в “Държавно горско стопанство-Брезник” до 25 януари.

Както първо Zapadno.com информира ремонтът на баража в село Ноевци е сред приоритетните проекти на Югозападно държавно предприятие-Благоевград.

Виж също...

Loading...