Учители, които работят в отдалечени райони и такива, които обучават деца в неравностойно положение и от малцинствени групи ще получат допълнително заплащане

90 милиона лева от бюджета ще бъдат разпределени за допълнително заплащане на учители, които работят в отдалечени райони и за такива, които обучават деца в неравностойно положение и от малцинствени групи. Увеличенията на заплатите ще достигнат от 12 до 20 %. Средствата са осигурени в Бюджет 2018 година, предаде БНТ.

Най-много допълнителни средства ще получат учителите, които работят в малките общини на най-отдалечените погранични райони. Като например Брегово, Кула, Ивайловград, Маджарово, Болярово. Общо отделените пари за допълнително заплащане по този показател са 55 милиона лева, като целта е учителите и най-вече по-младите от тях да остават да работят в тези райони. Повишенията тук ще бъдат около 12-17 % над вече увеличените през септември заплати.

Учителите ще получат повече средства допълнително и по още един показател – при обучение на деца от уязвими групи и чийто майчин език не е българския. За това са отделени 35 милиона от бюджета. Очаква се увеличението да е 15- 20 % и да расте за в бъдеще. Вече ще могат да се формират и маломерни паралелки, за да се работи по-ефективно с тези деца.

Виж също...

Loading...