Областният управител на Перник проведе работна среща относно инвестициите във ВиК сектора

В Областна администрация Перник днес беше проведена работна среща на областния управител Ирена Соколова, която е и председател на Асоциация по “ВиК” Перник, с заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

На срещата присъстваха заместник областните управители, представители на общините от областта, главният секретар на Асоциацията по ВиК – Перник и управителя на „ВиК” ООД-Перник, в качеството му на ВиК оператор. Основна цел на дискусията беше запознаването на общините със свършеното до момента по разработката на регионалните прединвестиционни проучвания – основа на проектите по Оперативна програма „Околна среда“, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Изискванията на оперативната програма са такива, че финансирането е насочено към агломерации с над 10 хиляди жители. За област Перник това са общините Перник и Радомир. Заместник-министърът и областният управител подчертаха в изказванията си, че трябва да се работи в сътрудничество между Областна администрация, Асоциация по В и К, “ВиК” ООД като оператор, и общините, както и заедно с организацията, извършваща прединвестиционното проучване. “За да бъде налице положителен резултат е необходимо всички да водим конструктивен диалог с пълен и навременен обмен на информация, за намеренията и предприетите действията, които предприема всяка страна”, сподели Соколова.

От изнесената информация стана ясно още, че по-малките населени места ще могат в бъдеще време да разчитат на финансиране от подготвян в момента фонд, проектът за който ще бъде внесен за одобрение в НС през месец април, а формирането и функционирането се предвижда до края на 2018 година. В отделен момент от срещата бяха коментирани проблемите на общините Перник и Радомир, където ще бъдат насочени средства по оперативната програма в периода до 2020 година.

Кметът на Радомир Пламен Алексиев, повдигна темата за бъдещето на пречиствателната станция в Радомир и рехабилитацията на изградената канализационна и водопроводна мрежа. От Община Брезник отправиха запитване за вариантите, водите от общината да бъдат насочени към пречиствателната станция в град Батановци или да бъде изградена такава на територията на самата община. Кметът на община Земен също постави за разглеждане въпроса за изграждането на пречиствателна станция, която да обслужва местното население.

На срещата бяха очертани още основните методики и конкретните въпроси по темата за инвестициите, които следва да се прилагат и търсят за решаване на клаузите по сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Виж също...

Loading...