Румен Порожанов: Българското председателство ще насочи усилията си за гарантиране на устойчивостта на рибарството на Европейския съюз

Акцент ще бъде поставен върху търсенето на балансиран подход за управление насочен, както към опазване на рибните запасите, така и върху социално-икономическото измерение на риболова. Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор, това са основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на Общата политика по рибарство на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

По време на изслушване в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент (COMPECH) министър Румен Поржанов подчерта, че съвместните усилия на Съвета на ЕС и ЕП са от изключителна важност за успешното прилагане и постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. „В тази връзка един от основните ни приоритети в работата ни с Комисията по рибарство на ЕП ще бъде постигането на реален напредък в преговорите по Предложението за регламент за опазване на рибните запаси и морските екосистеми чрез технически мерки. Този регламент ще даде допълнителен тласък по отношение на един от основните принципи на политиката – отчитането на регионалните специфики. Така ще позволим на тези, които са на терен и са запознати с реалностите от практиката да участват във взимането на решенията, които пряко ги касаят“, подчерта Порожанов.

„По отношение на предстоящото изменение на регламента за контрол, очакваме скоро ЕК да представи своето предложение. Възнамеряваме по време на заседанието на Съвета през месец юни да проведем обмен на мнения по предложението, а след това на среща на генералните директори по рибарство в Бургас да продължим дискусията като навлезем в повече детайли“, обясни министър Порожанов. Този регламент, заедно с регламентите за нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов и за външните риболовни флотове представляват трите основни стълба на Общата политика в областта на рибарството.

„Бих желал да изразя вътрешната си убеденост, че е необходимо ЕС да продължава да прилага амбициозен подход по отношение на политиките си за опазване на запасите и устойчивото управление на рибарствата, включително и в региони като Средиземно море и Черно море. Характерното за тези водни басейни е, че успехът на нашите усилия е силно зависим от сътрудничеството и партньорството с третите страни, които участват в усвояването на споделените запаси“, завърши изказването си Румен Порожанов.

Голяма част от дневния ред през първите 6 месеца на 2018 година принадлежи на въпросите, свързани с външното измерение на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Това включва подготовка на участието на ЕС за срещите на регионалните организации за управление на рибарството. Също така предстоят годишните срещи на комитетите по рибарство към Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Всички те, както и гарантирането на интересите на ЕС в споразуменията за партньорство в риболова с третите страни са сред приоритетите в работната ни програма.

Снимка: Пресцентър Министерство на земеделието, храните и горите

Виж също...

Loading...