Чрез влезли в сила решения Административен съд-Перник е отменил разпоредби в Наредби на Община Трън

Общински съвет-Трън съобщи за влезли в сила решения на Административен съд-Перник относно наредби на Община Трън, научи Zapadno.com.

С Решение № 275/20.10.2017 г. на Административен съд-Перник, влязло в сила на 8 ноември 2017 година съдът е отменил разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл.10а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трън.

С Решение № 373/07.12.2017 г. на Административен съд-Перник, влязло в сила на 29 декември 2017 година съдът е отменил разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 7 от Глава ІІ „Общи изисквания“, раздел Б на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи.

Виж също...

Loading...