Научете къде и кога ще има планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода от 29 януари до 2 февруари

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 януари – 2 февруари включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Брезник 

На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 31.01.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Арзан: Рангелова Махала;

На 31.01.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:45 ч./ – Брезник: Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън; Брусник; Видрица; Гоз: Мах.Логатор, местност Янкулица; Горни Романци; Долни Романци; Завала; Красава; Озърновци; Ярославци; Бабица: С.Бабица; Брезник: 06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка; Гоз: П-Л ХіV-110, Кв.13

На 01.02.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Долна Секирна

 

Община Трън 

На 29.01.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Бераинци; Бохова: УПИ-ХI-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград: Общ,Трън, Парцел IIі-253, Кв.40, УПИ XXXIII – 371кв 20; Лешниковци: Имот 32, Кв.5; Милославци: УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 Мах. Пещер; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци: 56; Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Туроковци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци;

На 29.01.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Милославци;

На 30.01.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 12:45 – 14:15 ч./ – Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков;

На 30.01.2018 г. /08:45 – 14:15 ч./ – Трън: Бор;

На 31.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Бор, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Дърводелна, Мах.Кошарите, Махала Кошаре;

На 01.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 02.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рани Луг;

Виж също...

Loading...