Община Трън стартира процедура за концесия на минералната вода в трънска Банкя, бившият концесионер обжалва

Днес би трябвало да са били отворени офертите на новите кандидат-концесионери, след като на 30 януари е изтекъл срокът за подаване на документи за минералната вода в Банкя, става ясно от обявление в Държавен вестник, видя Zapadno.com.

В последните работни дни от миналата година Община Трън е открила процедура за предоставяне на концесия за минерална вода от находище “Трънска Банкя”, село Банкя, община Трън. С Решение на Общинския съвет отпреди близо 4 години и с Решение на кмета на Общината от 18 декември 2017 година е стартирало търсенето на нов концесионер за трънския минерален извор.

От обявлението в Държавен вестник и Националния концесионен регистър става ясно, че кандидатите за концесията са имали 41 календарни дни да подадат своите документи, а на следващия ден в 10:30 часа офертите е трябвало да бъдат отворени от специално назначена за целта комисия. Тъй като публикацията в официалното издание на Република България е направена на 20.12.2017 година, посочените срокове са изтекли съответно на 30.01.2018 за документите и на 31.01.2018 за отварянето на офертите.

„Има получени оферти, отворени са, но докато комисията не излезе с протокол нищо не мога да коментирам“, обясни за Zapadno.com Евгения Такова, която е посочена като лице за контакт със заинтересованите страни от страна на Община Трън.

„С изненада разбрах на 2 януари, че има нова пусната концесия, която аз съм обжалвала“, съобщи днес бившият концесионер на минералната вода Диана Кишкилова. На първото за годината заседание на Общинския съвет тя повдигна въпроса, че „тази концесия е пусната незаконосъобразно и това се дължи на липсата на решение на Общинския съвет, тоест, същата ситуация, в която бяхме с референдума – има един седемдневен срок, който не е спазен.“

В отговор на Кишкилова председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев заяви: „По отношение на концесията – тя е обявена, дали е законосъобразна или не, дали решенията на Общински съвет са правомерни или не, нека се произнесат съответните органи. Защото решенията на Общинския съвет се контролират както от областния управител, така и от прокуратурата и досега няма отменено решение на Общински съвет по отношение конкретно на проблемите на концесията.“

От разменените въпроси и отговори между бившия концесионер и общинската управа стана ясно още, че бизнесдамата е изпратила писмо до представителите на местния парламент с искане за среща-разговор, но всички съветници са били на категоричната позиция, че на тази тема няма какво повече да се разговаря.

Според обявлението за новата концесия управниците очакват кандидатите да имат активи на стойност над 4 милиона лева и през последните години приходите им да са били не по-малко от 3 милиона лева годишно. Техните оферти ще се оценяват най-вече по предложението им за продължителността на концесията, като се предвижда тя да е между 20 и 35 години. Следващите условия, на които залагат общинарите, са бизнес плана и размерът на концесионната такса. Всеки кандидат трябва да предложи размер на концесионното плащане, което не може да е по-малко от 18 900 лева на година или по-малко от 2 лева за кубичен метър използвана вода. Новите концесионери ще трябва да инвестират в общината не по-малко от 2,5 милиона лева, от които 1,8 милиона лева за първите 5 години.

Процедурата за избор на предоставяне на концесия може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията и бившият концесионер Диана Кишкилова е използвала това право, за да спре концесията.

Zapadno.com се позовава на информация от официални държавни източници. Публикуваме два линка – единият към съобщението за концесията на сайта на Национален Концесионен регистър, а другият към съобщението, че Диана Кишкилова обжалва и е спряла процедурата по концесия в сайта на Комисия за защита на конкуренцията.

Съобщението за концесията на сайта на Национален Концесионен регистър     .

Съобщението, че Диана Кишкилова обжалва и е спряла процедурата по концесия в сайта на Комисия за защита на конкуренцията

Виж също...

Loading...