В Районен съд-Брезник са намалели наказателните дела, но са се увеличили делата за шофиране след употреба на алкохол и без книжка

Изминалата 2017 година е била натоварена за Районен съд-Брезник, като причината за това е високият брой дела, по които двамата съдии на институцията са работили. Според годишният доклад на брезнишкия съд се оказва, че в дълги периоди от време институцията е работила само с един съдия. Причината за това са били болнични или отпуски на съдиите. Това каза пред репортер на Zapadno.com съдия Роман Николов от Районен съд-Брезник.

Годишният доклад на съда показва, че през 2017 година наказателните дела, които са постъпили са по-малко в сравнение с предходната 2016 година. Съдия Роман Николов определи този резултат като положителен за обществото. “Когато няма наказателни дела значи, че животът е по-спокоен и е по-добър. Показателно за ситуацията в страната към момента е, че за цялата 2017 година имаме само едно дело за кражба. През предходни години са били много повече. Например през 2015 година са били 11, през 2014 – 10, а през 2016 са 4. В тази насока законите са си същите, но добрата и съвместна работа на полиция, прокуратура и съд дава своите резултати и имаме само едно дело за кражба. Намаляват наказателните дела – това е хубаво и от това обществото може само да е доволно.”, каза съдия Роман Николов. През 2015 година са внесени 58 обвинителни акта, през 2016 година те са били 35 и 34 през 2017 година.

През 2017 година са се увеличили делата за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и управление на моторно превозно средство без шофьорска книжка. В отчета мога да се видят подробности по различните материи от Наказателния кодекс – реабилитации, разпити, одобрения и по другите текстове от НК. Срочността през изминалата година е спаднала, като е била 82,14 %. В национален мащаб този процент е висок. В сравнение с отминали периоди през 2015 година брезнишкият съд е имал срочност от близо 94 %. “Тук трябва да се има предвид, че при по-малкият брой дела и 5 дела да се забавят процентът спада. Това е едната причината, а другата е, че през дълъг период от време единият от двамата колеги отсъстваше и при наказателните дела не може да бъде заменен съдията-докладчик – има неизменност на състави и по тази причина делата се отлагаха. Затова имаме и малко по-нисък процент на приключване на делата в 3-месечен срок.”, уточни съдия Роман Николов.

По отношение на административно-наказателните дела броят им се е запазил. Това показва, че контролните органи работят. В отчетната 2017 година по административно-наказателните дела Районният съд в Брезник е с 89,82 % приключени в 3-месечен срок. Най-много граждански дела са разглеждани в съда през изминалата година. Броят на гражданските дела е бил 504. Общият брой на гражданските и наказателните дела, които двама съдии в Районен съд-Брезник са разгледали през 2017 година е бил 670. Средната натовареност на съдия Роман Николов е била 39,17 %, а на съдия Веселин Хайдушки – 25,40 %. По-ниският процент на средна натовареност на съдия Веселин Хайдушки е заради продължителен болничен поради заболяване. През 2017 година съдия Роман Николов е разгледал 409 дела, а съдия Веселин Хайдушки е разгледал 248 дела.

Според доклада през изминалата година брезнишкият съд е гледал 1 иск по Кодекса на труда, 10 облигационни искове, 23 искове по Семейния кодекс, 6 искове за издръжки, 8 вещни искове, 72 развода, 30 други граждански дела и 352 заповедни производства. “По гражданските дела можем да се похвалим, че в 3-месечен срок сме успели да приключим 94,92 %, което е най-високият процент в последните 3 години. Останали са несвършени само 53 дела и от обжалваните дела отново имаме много повече оставени в сила, отколкото отменени. Това също говори, че по гражданските дела има едно много добро правосъдие от страна на съдиите в брезнишкия Районен съд. По отношение на съдебното изпълнение имаме образувани повече дела в сравнение с предходните години. Това се дължи на една промяна в Закона, която даде възможност на съдилищата да изпращат изпълнителните листове и на държавните съдебни изпълнители, а не само на частните съдебни изпълнители. По този начин ние успяваме да натоварим съдебно-изпълнителната служба в едни нормални граници, така че да имат работа и те. През отчетната 2017 година държавната съдебно-изпълнителна служба е събрала близо 102 хиляди лева, което е с около 5 хиляди лева по-малко отколкото през 2016 година.”, каза още съдия Роман Николов.

Докладът показва още, че Служба по вписванията в Брезник продължава да работи достатъчно интензивно и нейната дейност спомага за поддържане на гражданския оборот. Службата по вписванията работи с нотариусите, които в района на Районен съд-Брезник са двама. “Качеството е много добро и Службата помага за поддържане на гражданския оборот. Другото, което е залегнато в доклада и трябва да се знае е, че щатът за 2017 година на Районен съд-Брезник е 14,5 бройки, от които имаме двама съдии – единият е и председател, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията, административен секретар, главен счетоводител и специализирана администрация. Служителите са с достатъчно дълъг стаж, но въпреки това се посещават семинари и практически обучения, за да се подобрява работата. Съдът се помещава в сграда на бивша детска ясла, но е достатъчно добре обзаведен, техниката е на добро ниво, обзавеждането е на добро ниво. Единственото, което може да се иска към момента е да се направи топлоизолация на сградата, но това е от компетентността на други органи. Ние сме подали съответните документи, но оттук нататък от нас не зависи нищо. Очакваме решение на компетентните органи.”, завърши обобщението на доклада съдия Роман Николов.

Съдебната институция на Брезник е една от първите в българските общини, която разполага със собствен уеб сайт, който функционира от 11 години и редовно информира за дела, решения или съобщения. На сайта ще бъде публикуван подробният доклад на съда за 2017 година. Чрез него, всеки който желае може да се запознае с дейностите на институцията.

Виж също...

Loading...