Над 7000 са редките болести, като 5 % от тях са лечими, ако има адекватно лечение. У нас все още няма регистър на хората с тези заболявания, но според данни на Световната здравна организация около 5 % от населението на Европейския съюз е засегнато от тях.