Автогарата в Брезник се намира на терен общинска собственост и трябва да бъде премахната заради проект за централната градска част

Автогарата в центъра на град Брезник е включена за отчуждаване в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018 година. Постройката е разположена върху терен на бившата професионална гимназия по селско стопанство “Никола Йонков Вапцаров”, който е общинска собственост, предаде репортер на Zapadno.com.

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2018 година беше приета от Общинския съвет на провелата се на 25 януари сесия. На заседанието общинският съветник Десислава Стоилова зададе въпрос към общинската администрация защо теренът, на който се намира сегашната автогара се отчуждава. От Община Брезник поясниха, че теренът върху, който е изградена постройката се намира върху общинска собственост и трябва да бъде демонтирана, тъй като се предвижда проект за централната градска част, който не включва съоръжението. “Автогарата е включена в Програмата като вариант за премахване на съществуващата сграда, която е за автогара с отпаднала необходимост. Тази постройка се намира в терена на бившето училище по селско стопанство. Собствеността на имотите на училището знаете, че преминаха в собственост на Общината – вече Общината ги стопанисва. Поради това, че тази сграда е с отпаднала необходимост и не се използва по предназначние. Предвижда се в проект, по който Общината е кандидатствала и може би ще има реализация за централна градска част, тази сграда трябва да се премахне.”, каза Бойко Атанасов – главен специалист ОС -“ОСПО и ХД” към Община Брезник.

Главният специалист от общинската администрация поясни, че три са вариантите за премахване на постройката – собственикът на сградата “АвтоТранспорт Перник” да я премахне, да се закупи от Общината, за да може да се демонтира или при непостигане на съгласие – принудително отчуждаване или премахване поради това, че постройката се намира в общински имот. Подробностите за реализацията на проекта за централна градска част са съвсем други, като е имало и намерение да бъде изграден паркинг в терена на бившето училище. “Това са все още такива неща, които предстоят в бъдеще, но засега тя е в общински имот и трябва да се премахне.”, поясни още Бойко Атанасов от общинската администрация.

Конструкцията трябва да бъде демонтирана по някакъв начин. Автогарата е включена в програмата за отчуждаване при евентуално непостигане на съгласие постройката да бъде премахната.

Виж също...

Loading...