Пред областния управител Ирена Соколова сдружения поставиха темите с проблемните пътища и липсата на мобилно и интернет покритие в трънските села

Областният управител Ирена Соколова проведе изнесена приемна в Община Трън. Жителите на пограничната община имаха възможност да отправят своите въпроси и поставят актуални проблеми лично към губернатора, както и да получат административно съдействие и разяснения, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Соколова се срещна със записалите се граждани и неправителствени организации, заедно с кмета Цветислава Цветкова. Председателите на сдруженията „България за Трънско“, „Трънско туристическо дружество“ и „Комитет Васил Левски“, поставиха въпроси свързани с бъдещото развитие на туризма в Трънско, спешната необходимост от ремонти на основни пътни артерии в региона, дългогодишният проблем с липсата на мобилно и интернет покритие в повечето села. Соколова увери, че ще бъдат проведени разговори и взети мерки за подобряване на пътната инфраструктура. Кметските наместници също отправиха питания.

В хода на разговорите, областният управител даде предложение на неправителствените организации да кандидатстват със свои проекти по програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, по приоритетна ос 1. Устойчив туризъм. Изнесените приемни дни на губернатора продължават и в другите общини от областта, а всеки последен вторник от съответния месец е приемната му и в Областна администрация-Перник.

Снимки: Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...