Служители на Община Трън са преминали обучение по разпознаване на насилие в “името на честта” и разграничаването му

Служители на Община Трън са преминали обучение по разпознаване на насилие и разграничаването му от домашното насилие, съобщава фондация “Джендър проект в България“.

В края на месец ноември 2017 година, обучителите Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева се срещнаха с кмета и с общински служители от Община Трън. В рамките на срещата бе проведено обучение по разпознаването на насилие в „името на честта“ и разграничаването му от домашното насилие. Участниците в обучението проявиха интерес към темата, тъй като преобладаващата част от населението в общината е от ромски етнос, идентифициран като най-застрашен от този тип насилие.

Директорът на фондация “Джендър проект в България” Станимира Хаджимитова е с корени от трънското село Бусинци и преди е реализирала проекти в Трънско.

Снимка: фондация “Джендър проект в България” 

Виж също...

Loading...