ЧЕЗ-Разпределение ще прави нови планирани прекъсвания на електрозахранването в Брезнишко и Трънско в периода 12 – 16 февруари

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 февруари включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 12.02.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 13.02.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

На 13.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Гледан, Гребен, Елена Георгиева, Иван Тимофеев, Изгрев, Октомври

На 14.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 14.02.2018 г. /09:15 – 13:30 ч./ –  Брезник: 06286. 0502. 021 Бив. Под. Мно, Генерал Владимир Заимов, Елена Георгиева

На 14.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Билинци;  Брезник;  Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, кв. 17;  Гърло: Общ. Брезник;  Кривонос;  Муртинци;

На 14.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Бутроинци;  Врабча: УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12;  Ездимирци: УПИ ІІІ-179, кв. 32;  Мракетинци;  Парамун: махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, кв. 15;  Проданча;  Трън: 9-ти Септември, Възраждане, Георги Димитров, Денчо Знеполски, Захари Иванов;  Филиповци;

На 14.02.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./   На 15.02.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Ребро;

На 14.02.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Парамун: махала Парамунска Чука, Тп Парамунска Чука;

На 14.02.2018 г. /09:30 – 12:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Конска: УПИ ІІІ-202, кв. 6;

Неделково: махала Недялкови Ханове;

На 15.02.2018 г. /08:45 – 15:30 ч./ –  Брезник: 06286. 502. 39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров Камък;

На 16.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бегуновци

Община Трън 

На 12.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън: Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Георги Димитров, Младост, Мосаловска, Петко Д. Петков

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...