Мината в Брезник финансира нов проект за отопление на местното читалище “Просвещение-1870”

Изготвен е нов инвестиционен проект за реконструкция на отоплителната инсталация на читалище „Просвещение-1870“ в град Брезник. Задачата е била възложена от Община Брезник на специализирана проектантска фирма, а разходът за експертната услуга е бил финансиран с дарени средства от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Фирмата е представена в Брезник чрез своето дъщерно дружество “Трейс Рисорсиз” ЕООД. Стойността на проекта е 4 000 лева. Изготвянето му е първа стъпка, за да бъде изцяло обновена инсталацията и да стане възможно ефективното отопление на културната институция на общинския град, съобщиха от дружеството “Трейс Рисорсиз”. 

Сградата, в която днес се помещава читалището, е построена през 1970 година. От нейното изграждане досега са правени многократни подобрения, но не и цялостно обновяване на вече остарелите съоръжения. От години насам използването на помещенията през зимните месеци е затруднено, тъй като затоплянето изисква трудна поддръжка и много средства.

Читалищната сграда разполага с киносалон със сцена с общо 450 седящи места на партера и балкона. Сцената е втора по големина в Пернишка област – с работещ въртящ механизъм, много техника и възможност за сценични ефекти. Читалището разполага с още няколко зали и библиотека, наред със сервизни помещения, канцеларии и други. В него се развива активна библиотечна, художествена и културно-просветна дейност. Има самодейни фолклорни, танцови и театрални групи, клубове по интереси и школа по английски език. В читалището се помещава също Туристическият информационен център на Брезник.

По няколко пъти в годината на голямата сцена се представят постановки на местни самодейци и на гостуващи професионални театри. С подобряването на отоплението ще стане възможно театралният живот на сцената в Брезник да бъде активизиран и през зимния сезон.

Едно от най-скорошните предстоящи публични събития, на които читалището ще бъде домакин, е честването на патронния празник на местното училище СУ „Васил Левски“ по повод 19 февруари. Част от средствата за отоплението за празника на училището миналата година също бяха осигурени с дарение от фирмата „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.

Виж също...

Loading...