От “Бюро по труда”: Шивашка цех в град Брезник търси машинни оператор, на които ще плаща по 510 лева работна заплата

Общо 80 са свободните работни позиции, които са обявени чрез дирекцията и филиалите на “Бюро по труда”-Перник, научи Zapadno.com.

Работодатели от София и бобовдолското село Големо село също са обявили свободни работни позиции за кандидати от област Перник. От обявените възнаграждения най-високото е за шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона – 1 200 лева работна заплата. За района на град Брезник са обявени 3 свободни позиции. Шивашки цех търси двама машинни оператори за шиене, като изискването към кандидатите е да имат завършено основно/средно образование. Фирмата предлага по 510 лева работна заплата. В Брезник се търси и геолог на половин работен ден.

Разгледайте 80 свободни позиции, които към 12 февруари са обявени в „Бюро по труда“-Перник:

Брой
СРМ
Длъжност Изисквания за длъжността
образование,трудов стаж
Срок за
кандидат –
стване
Допълнителни умения Населено
място
Работна заплата
/лева/
Чужд език/ци Компютърни
2 Шивач средно образование, с опит с.Студена 500 чисто+бонус
1 Оператор на бобкат средно образование, квалификация ПСМ, опит Перник 1000
2 Шофьор тежкотоварен автомобил над 12 т. средно образование, кат.СЕ, професионална компетентност и дигитална карта Перник 1200
1 Пицар с опит в правенето на пици Перник не е посочено
1 Дюнерджия с опит в правенето на дюнери Перник не е посочено
6 Обслужващ работник промишлено производство средно образование Студена 700
1 Медицинска сестра висше- мед. сестра, опит Перник 600
1 Шофьор лекотоварен автомобил средно образование, кат. В Перник не е посочено
2 Продавач-консултант/хранителни стоки/ средно образование Перник 510
5 Чистач/хигиенист основно образование София 600
1 Здравен медиатор средно образование 15.2.2018 Радомир не е посочено
3 Работник производство основно/средно образование Перник не е посочено
1 Стъклар основно/средно образование Перник не е посочено
1 Асистент, офис средно образование комп. грамотност Перник не е посочено
1 Техник геолог / за лица с трайни увреждания/- на 4 часов работен ден висше образование, геология; опит 16.2.2018 английски език Брезник не е посочено
1 Инженер координатор по заваряването висше образование с.Големо село не е посочено
2 Инженер електромеханично оборудване висше образование с.Големо село не е посочено
5 Електромонтьор средно образование с.Големо село не е посочено
6 Заварчик средно образование с.Големо село не е посочено
1 Машинен оператор, навиване на бобина/ за лица с трайни увреждания/ средно образование, опит Перник не е посочено
1 Възпитател висше образование-педагогика, социални дейности комп. грамотност Перник 510
2 Работник производство на хляб без изисквания Перник 500 чисто
2 Машинен оператор, шиене основно/средно образование гр.Брезник 510
1 Учител теоретично обучение по хранене / по заместване/ висше образование-ехнология на продуктите за обществено хранене”,”Хотелиерство и ресторантьорство”,”Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството,”Технология на продуктите от месо, риба и яйца,”Технология на растителни, хранителни и вкусови продукти””Технология на хлебни, сладкарски, макаронени и всички видове тестени изделия”, “Кетъринг”, “Храни, хранене и диететика”,”Предприемачество и мениджмънт в туризма” 12.2.2018 Перник не е посочено
2 Общ работник/ за лица с трайни увреждания/ средно образование, опит 1 год. Перник не е посочено
1 Медицинска сестра за социални дейности висше образование-медицинска сестра с.Сирищник 520+част от транспортни разходи
1 Обслужващ работник промишлено производство / за лица с трайни увреждания/ средно образование, опит 1 год. Радомир 510
4 Заварчик с опит Перник 800
4 Монтажник метални конструкции с опит Перник 800
3 Шофьор товарен авомобил над 12 т. / международни превози/ шоф.книжка кат.СЕ,        опит 6 м. Перник не е посочено
3 Шофьор товарен авомобил над 12 т. / международни превози/ шоф.книжка кат.СЕ,        опит 6 м. Перник не е посочено
1 Монтажник средно образование София 1000
1 Шофьор товарен автомобил шоф.книжка кат.СЕ,  психологическа годност Перник не е посочено
2 Формовчик основно/средно обрзование София 850+ваучери
1 Кранист с квалификация и опит София 900+ваучери
2 Топилчик основно/средно обрзование София 1000+ваучери
1 Техник производствени резултати висше-техническо образование София 900+ваучери
2 Ръководител търговска експлоатация / ЖП транспорт /- за лица с трайни увреждания средно образование, квалификация, опит 10 год. с.Голямо село 830
2 Автомонтьор с опит Перник 600

Виж също...

Loading...