Жители на 3 брезнишки села се надигнаха срещу дървосекачите, от Югозападно държавно предприятие направиха проверки на място

Жителите на брезнишките села Станьовци, Ръжавец и Банище се надигнаха срещу проблеми свързани с извозването и изсичането на дървета в района. Разрушена инфраструктура, напукани стени на къщи и кал по пътищата са основните проблеми, които фирми за добив и извозване на дървесина са причинили в землищата на трите села. След подаден сигнал за нередностите от Югозападно държавно предприятие са разпоредили и изпратили служители на проверка, научи Zapadno.com.

Проблемът с фирмите за добив и транспорт на дървесина в района е отдавна. Местните имат съмнения и за неправомерно изсичане на дървета в района на сечищата. Жители на района са подали сигнал за нередностите. Това сподели кметският наместник на селата Банище и Ръжавец Иван Таков, който е съпричастен с подадени сигнал. “Минаха на проверка от Югозападното държавно предприятие и удостовериха, че сигналът отговаря на действителността. Сигналът основно е за пътищата. Например в село Ръжавец фирмите минават директно през селото и спукаха подпорни стени на къщи. Цялата им кал е изнесена основно на шосето, но това ще бъде изчистено, ама другото? Десетки камиони минават и това не е единичен случай.”, каза още кметският наместник.

Ловни дружинки в Брезнишко също са потърпевши от фирмите за добив на дървесина, които издълбават горски пътища и така възпрепятстват нормалната дейност по лов и подхранване на дивеча. Някои ловни дружинки вече са насрочили събрания, на които да решат какви мерки ще се предприемат срещу издълбаните горски пътища.

От пресцентъра на Югозападно държавно предприятие оповестиха, че по разпореждане на директора на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов още същия ден е извършена документална и теренна проверка в района в Териториално поделение „Държавно горско стопанство-Брезник”. В землищата на трите села – Банище, Ръжавец и Станьовци, има обособени обекти за дърводобив, в които се извеждат основно санитарни сечи на съхнеща дървесина поради нападение от върхов корояд. В три обекта се извършват отгледни сечи за прореждане на дърветата и подобряване състоянието на гората, от които освен суха се добива и свежа дървесина. Поради наличието на снежна покривка са проверени два подотдела, в които не са констатирани нарушения на Закона за горите.

По отношение състоянието на извозните пътища инспекцията установи, че в условия на интензивно снеготопене повечето от тях са трудно проходими и на отделни места с дълбоки коловози. Затова едно от предписанията на проверяващите е „Държавно горско стопанство-Брезник” да съобрази графиците на заявките за транспортиране на дървесина от сечище до асфалтов път с подходящите климатични условия, а при благоприятно време асфалтовият път и подходите към него да бъдат почистени от нанесените земни маси.

В хода на проверката е проведена среща с кметския наместник на село Банище Иван Таков, с когото е договорена директна връзка, включително и организиране на временна приемна за своевременно решаване на възникнали проблеми, поставени от местното население.

Виж също...

Loading...