Разкриват паралелки в средните училища на общините Брезник и Трън по специалностите „Софтуерни и хардуерни науки” и „Хуманитарни науки”

Важна точка от дневния ред на днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие председателствано от заместник областния управител инженер Васил Павлов, беше обсъждането на обобщеното предложение за държавен план-прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища от област Перник за учебната 2018/2019 година, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Комисията прие единодушно предложението за държавен план-прием за следващата учебна година, изготвено от Регионално управление на образованието – Перник. То предвижда разкриването на 30 паралелки с капацитет от 720 ученици в община Перник. За община Радомир – 6 паралелки с капацитет от 144 ученика. В общините Брезник, Земен и Трън по 1 паралелка с капацитет от 24 ученика.

За община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 30 паралелки с капацитет от 720 ученици, в следните специалности: „Чужди езици”, „Екскурзоводско обслужване”, „Математически науки”, „Природни науки”, „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното време”, „Недвижими имоти”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Шивачество”, „Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, „Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”, „Компютърна графика”, „Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Металургия на черните метали”, „Електрообзавеждане на производствата”, „Технология в биопроизводствата”, „Бизнес-администрация”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Производство на кулинарни изделия”, „Производство на сладкарски изделия” и  „Кетъринг”.

За община Радомир – 6 паралелки с капацитет от 144 ученика в следните специалности: „Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника”, „Експлоатация на автомобилния транспорт”, „Автотранспортна техника”, „Математически науки” и „Приложно програмиране”.

За община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Софтуерни и хардуерни науки”.

За община Трън – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Хуманитарни науки”.

За община Земен – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Малък и среден бизнес”.

Виж също...

Loading...