Агенцията за социално подпомагане става най-големият работодател в Трънско

66 трайно безработни жители на община Трън са получили шанс за временно препитание. Агенцията по заетостта е подкрепила проект на общинската администрация за наемането им като лични асистенти и домашни помощници, предаде телевизия “Кракра“.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2018 година. Община Трън е на трето място по големина на територията в страната, но е и един от най-безлюдните райони. Малкото хора, които са останали да живеят в Трънско са предимно възрастни хора и трудно се обслужват сами. Тези хора имат нужда от помощ в бита – да бъдат наглеждани, да им бъде запалвана печката и други. С такава цел Община Трън е кандидатствала в Агенция по заетостта за назначаване на 66 лични астистенти и домашни помощници.

Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова поясни в ефира на телевизия “Кракра”, че са осигурени средства за назначаването на асистентите и домашните помощници. Общинската администрация вече има подписан договор с Агенция за социално подпомагане. Хората вече са назначени на работа и обгрижват 80 потребители, които са предимно лица в неравностойно положение, над 65-годишна възраст или с трайно намалена работоспособност. Сред потребителите има и 12 деца, които също се нуждаят от обгрижване. Надеждата на кмета Цветкова е да бъдат разкрити още работни места, с което да се осигури прехрана на още семейства в Трънско.

След изтичането на срок на проекта се очаква услугите да придобият статут на делегирани дейности към Общината и назначените да продължат да работят, но с финансиране от местния бюджет.

В статията са използвани снимка от “Бюро по труда”-Перник и информация от кабелна телевизия “Кракра”.

Виж също...

Loading...