Самотноживееща брезничанка с влошено здравословно състояние и пенсия от 290 лева месечно с молба към Общински съвет-Брезник

Брезничанка, която е с влошено здравословно състояние поради установена тежка степен на остеропороза е отправила молба към Общински съвет-Брезник. Жената живее сама, а доходите и се свеждат до 290 лева месечна пенсия. Молбата на брезничанката е част от точките в дневния ред на заседание на Общински съвет-Брезник, което ще се проведе през следващата седмица, научи Zapadno.com.

Жената от Брезник отправила молбата споделя, че трудно покрива ежемесечното лечение и издръжката си с пенсията, която получава. От 2015 година тя е с установена тежка степен на остеропороза, което налага провеждане на изследвания на всеки шест месеца и поставяне на скъпоструваща инжекция. Разходите за процедурите са непосилни за брезничанката, на която през месец март и предстоят поредни изследвания и терапия. Нейната молба към общинските съветници на Брезник е за отпускане на еднократна финансова помощ.

Дневният ред на заседанието е съставен от общо 9 точки, сред които: Подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по член 20 от наредба № 7/2013 г. и закупуване на контейнери за разделно събиране на строителни и битови отпадъци; Утвърждаване на декларации за несъвместимост от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество; Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Брезник и взаимодействието му с общинската администрация. Съветниците ще гласуват и докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019 година на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на територията на oбщина Брезник.

Заседанието ще се проведе на 22 февруари (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”, съобщават от Общински съвет-Брезник.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и Правила за ползване на територията на Община Брезник
  2. Докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по чл. 20 от наредба № 7/2013г и за закупуване на контейнери за разделно събиране на строителни и битови отпадъци
  3. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година /2017-2018г / на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 14 от ЗСПЗЗ
  4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоилко Симов Дойчинов
  5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир и Йосиф Модеви Белеви
  6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гиго Спасов Найденов
  7. Утвърждаване на декларации за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество
  8. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник и взаимодействието му с общинската администрация
  9. Молба за еднократна финансова помощ от Елисавета Йорданова Кръстева
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...