Станаха ясни кандидатите за минералната вода в трънска Банкя, отново Кишкилова и варненска фирма искат да са концесионери

Също като преди 4 години бившият концесионер Диана Кишкилова и варненската фирма „Акватек“ се конкурират за концесията на минералната вода от село Банкя в община Трън. Това става ясно от информация, предоставена от кмета на Община Трън Цветислава Цветкова специално за читателите на Zapadno.com.

„Акватек“ ЕООД е популярна фирма за изграждане на басейни и оборудване за СПА центрове. В обединение с други фирми преди няколко години тя участва в процедурата за концесиониране на „Трънска Банкя“. Тогава Общината избира именно този кандидат за минералната вода, но след обжалване от страна на Диана Кишкилова концесионирането се проваля.

В сегашната концесионна процедура „Акватек“ ЕООД участва не в обединение, а самостоятелно. Другият актуален кандидат за минералната вода е ДЗЗД „Торн Спринг енд партнърс“. Това е обединение на 5 фирми, представлявано от Диана Кишкилова.

Госпожа Кишкилова е печално известна в Трън като концесионер, чиято концесия е била прекратена, защото не е плащала на Община Трън дължимите такси. Десетки нейни служители също са останали без изплатени работни заплати. Към днешна дата дружеството дължи около 200 000 лева на Общината, милиони левове на банки и доставчици и над 200 000 лева на служители, става ясно от официалната информация на кмета на Трън.

Въпреки негативния опит, който жителите на Трън имат с Кишкилова, нейни фирми участват във всички процедури за концесиониране на минералната вода. И всички процедури са обжалвани от нея. Такъв е случаят и с концесията, която в момента се подготвя.

„Никой не е ограничавал никого от участие в процедурата – фактически ограничаване е невъзможно, нито правно, нито физически, всеки може да подаде оферта“ – съобщава Цветислава Цветкова във връзка с появилите се в други сайтове твърдения, че бившият концесионер не е допуснат до участие. „Всеки може да подаде оферта, а комисия следва да прецени дали подадената оферта отговаря на изискванията за възлагане на концесията.“, казва още кметът на Трън.

„С изненада разбрах на 2 януари, че има нова пусната концесия, която аз съм обжалвала“, заяви Кишкилова преди няколко седмици на заседание на Общинския съвет. Държавният орган, който отговаря за тези процедури е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и там са подадени две жалби. Първата е от физическото лице Диана Кишкилова, а втората – от фирмата „Идимекс“ ЕООД, на която Кишкилова е управител и собственик. „По втората жалба КЗК се произнесе, че е недопустима и прекрати производството. По първата подадена жалба има образувано производство“, уточняват от Община Трън и добавят: „В момента, в който има произнасяне от страна на КЗК с акт, който да спре провеждането на процедурата от страна на Община Трън, ще се съобразим с волята на Комисията и моментално ще спрем извършването на действия по провеждане на процедурата“.

Нека си припомним, че първата концесия на минералната вода е започнала през 2002 година, а през 2010 година е била прекратена на основание: „виновно неизпълнение от страна на концесионера“. Концесионер е било дружеството „Хидрокомп – Торн Спринг“ ООД, представлявано от Диана Кишкилова. След одитен доклад от Сметната палата Община Трън получава препоръка да предяви иск за неизплатените концесионни вноски, претърпените вреди и пропуснатите ползи. Междувременно фирмата е обявена в несъстоятелност и Общината до днес нищо не може да получи от дължимите концесионни такси.

Следващата процедура за концесиониране се развива през 2014-2015 година. Тогава кандидати са Обединение ДЗЗД “Трънска Аква“ (в което влиза и настоящият кандидат „Акватек“ ЕООД) и ДЗЗД „Торн Спринг енд партнърс” (представлявано от Кишкилова). Със свое решение от месец февруари 2015 година Общинският съвет на Трън определя варненското дружество за концесионер. Това решение обаче е отменено от Комисията за защита на конкуренцията след обжалване от страна на Кишкилова.

Актуалната в момента процедура стартира в последните дни на 2017 година. Жителите на Трън възлагат големи надежди този път тя да бъде успешна и да осигури работни места за местната икономика.

Виж също...

Loading...