Чрез изготвяне на Областна здравна карта ще стане ясно какви са нуждите от лекари, болнична и извънболнична помощ в региона

Днес областният управител Ирена Соколова проведе заседание на Комисията за изготвяне на Областната здравна карта, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В съответствие със Заповед на министъра на здравеопазването на срещата присъстваха членовете на Комисията, включваща представителите на  всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Районна колегия на българския лекарски съюз, Районна колегия на Българския зъболекарски съюз и на Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Комисията има основна задача да прецезира данните за нуждите на област Перник от болнична и извънболнична помощ и необходимостта от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи.

В хода на председателстваното от губернатора заседание, Регионалната здравна инспекция представи на присъстващите попълнения, съвместно Регионалната здравноосигурителна каса, проект на документа досега. „Обръщайки внимание на всички данни от първичните документи, целим да направим най-подходящото предложение към Министерството на здравеопазването. По този начин да осигурим качествено здравеопазване и достъп до здравни грижи на пациентите на територията на област Перник.“, подчерта Соколова.

На свой ред, присъстващите изказаха мнения и препоръки относно всички параметри, заложени в макет, предоставен от Министерство на здравеопазването и необходими за изготвянето на картата. Комисията по изготвянето на Областна здравна карта взе решение всички промени да бъдат мотивирани от Районната колегия на български лекарски съюз и от Регионалната здравна инспекция и окончателният вариант на документа да бъде приет на следващото заседание, насрочено за 21 февруари.

Виж също...

Loading...