Състоянието на водопреносната мрежа и инфраструктурата в общините беше дискутирано на общото събрание на Асоциацията по ВиК

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие отчети за дейността и бюджета за 2017 година и бюджет за 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Перник, прие на днешното си заседание отчети за дейността на Асоциацията и изпълнението на бюджета и за 2017 година. Областният управител и председател на асоциацията Ирена Соколова представи на членовете и бюджетът за настоящата 2018 година, който, след подлагане на гласуване, също беше приет. Бюджетът остава непроменен, запазвайки предвидените суми от предходния, съобразявайки се с процентното разпределение между държавата и общините.

В рамките на заседанието губернаторът постави на дневен ред дискусии за актуални теми и казуси, касаещи водоснабдяването и състоянието на водопреносната мрежа и инфраструктура на територията на общините, които обхваща Асоциацията, както и кадровото обезпечение на административната и структура с подготвен ВиК-инженер.

Ирена Соколова изиска работата по изготвянето на правила за работа между Асоциацията и ВиК оператора да бъдат финализирани в най-кратък срок, като всяка една от общините изрази своите препоръки за по-доброто взаимодействие помежду им

Снимки: Пресцентър Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...