Евентуално отпадане на лекарски практики би затруднило възрастните хора от селата в община Брезник към достъп до здравеопазване

Отпадане на лекарски практики би затруднило възрастните хора от община Брезник към достъп до здравеопазване. Това каза старши-експертът от Община Брезник Наталия Първанова на провелата се вчера среща, на която беше финализиран проектът на Областната здравна карта, предаде телевизия “Кракра“.

Според финализираният проект се запазва броят на лекарите и броят на легловата база в болниците в областта. Областната здравна карта гарантира здравното обслужване на жителите в региона, но има необходимост от допълнително финансиране и промени в нормативната уредба. “Възрастните хора, които се нуждаят от здравеопазване живеят предимно в населените места в общината. Това са 34 населени места, някои от които са труднодостъпни при зимни условия. Знаем, че е само една болницата в областта – “Рахила Ангелова”. Трудно е на възрастните хора да се придвижват до град Перник, ако евентуално отпаднат тези две лекарски практики.”, каза старши-експертът от Община Брезник Наталия Първанова.

Виж също...

Loading...