447 броя са предвидените болнични легла в област Перник според Областна здравна карта, която беше приета

Областната комисия за изработване на Областна здравна карта, на свое редовно трето заседание прие окончателния вид на документа, изготвен съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В хода на заседанието беше обобщена предоставената първична информация по изготвения проект, попълнена съобразно Методиката на Министерство на здравеопазването. Намерени бяха оптимални решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи и комисията единодушно прие електронния макет и обобщения анализ. Областният управител Ирена Соколова ще предостави цялостния пакет от документи по изготвянето на Областната здравна карта на Министерство на здравеопазването до края на седмицата.

Не се предвижда преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ и спешна медицинска помощ на територията на област Перник или тяхното закриване. Отбелязани бяха специфики в община Трън, третата по територия община в страната, но с малък брой население, както и община Радомир – които се обслужват от един медицински екип. Заложеният брой на лекари – специалисти в извънболничната медицинска помощ по клинични специалности се запазва и е съобразен с изказаното предложение от Регионалната колегия на Български лекарски съюз. Общият брой предвидени болнични легла за област Перник е 447, като 350 от тях са за активно лечение. По предложение на Управителя на СБАЛББ ЕООД (Белодробната болница), броят на леглата в лечебното заведение е намален с 30, считано от 1 януари 2018 година.

Виж също...

Loading...