Министерство на образованието и науката предприема допълнителни мерки за олекотяване тежестта на ученическите раници

Планира се отпускането на допълнителни средства, за да се осигури достъп до електронно четими варианти на учебниците за всички ученици от I клас до VII клас. Мярката е резултат от усилията на Министерство на образованието и науката да изпълни поетите ангажименти за намаляване тежестта на ученическите раници и съответно за по-голяма ефективност на образователния процес и повишаване качеството на обучението. Достъпът до електронно четимите учебници ще бъде осигурен чрез създаване на електронен портал с учебно съдържание, в който ще бъдат публикувани тези учебници, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Същевременно учебниците от I до VII клас включително, които са печатни издания с обем над 18 печатни коли, ще се отпечатват вече като две отделни книжни тела.  Това предвижда промяна в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, която също е насочена към олекотяване тежестта на ученическите раници. За финансиране на електронните варианти допълнителните средства ще са 3 % върху съответните нормативи за учебниците за I клас, които се използват за една учебна година, и 8 % върху нормативите за учебниците за II – VII клас, чиято годност е три учебни години.

Виж също...

Loading...