Общинските администрации на Брезник и Трън са първите от област Перник, които са сред реалните участници в електронния обмен на документи

Две от общо 6 общински администрации от област Перник са сред реалните участници в електронния обмен на документи, който е в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Това става ясно от списък с администрации, които са реални участници в електронния обмен на документи към днешна дата.

Общинските администрации на Брезник и Трън са първите от региона, които обменят документи по електронен път. Областна администрация-Перник също е включена в актуалния списък на реалните участници в електронния обмен на документи. Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 година Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 година да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса. В срок до 1 ноември 2018 година всички администрации трябва да обменят документи единствено по електронен път. Административните органи следва да се обръщат към доставчиците си за привеждане на системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единния технически протокол, съобщават от Държавната агенция „Електронно управление“.

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

Виж също...

Loading...