Аварийните екипи на ЧЕЗ ще правят планирани прекъсвания на електрозахранването в община Брезник в периода от 26 февруари до 2 март

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 февруари – 2 март включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 26.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч.;  09:00 – 16:15 ч./   На 27.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 28.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ноевци;

На 26.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кривонос;

На 27.02.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Брезник:  Ангел Коцелянов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Ефтим Стоянов, Йордан Стефанов, Крум Савов;

На 27.02.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./   На 01.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  09:15 – 16:00 ч.;  15:15 – 16:00 ч./   На 02.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  09:15 – 16:00 ч.;  15:15 – 16:00 ч./ –  Душинци;

На 27.02.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./   На 01.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./  На 02.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./ –  Банище;   Бегуновци;   Беренде, Общ. Земен;   Брезник:  МТП; Ръждавец; ;   Брезнишки Извор;   Велиново;   Габровдол;   Гигинци:  УПИ ХІV-219, кв. 22;   Долна Секирна:  МТПД Секирна;   Ерул;   Кошарево;   Милкьовци;   Непразненци;   Режанци;   Садовик;   Станьовци;

На 27.02.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.;  09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./   На 01.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./   На 02.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.;  15:15 – 16:00 ч./ –  Горна Секирна:  местност Валога;

На 27.02.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:  Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец;

На 28.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:  Александър Тинков, Георги Ив Бунджулов, извън регулацията, Трън;

На 01.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:  06286. 502. 39, Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гоздовска, Еретин, Жданов, Забел, Клисура, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Петров Камък, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка;

На 01.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 02.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна;

На 02.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка;

Виж също...

Loading...