До края на месец март кметове и кметски наместници в Брезнишко трябва да информират населението за опазването на горите от пожар

Кметът на Община Брезник Васил Узунов е издал заповед относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите. В заповедта, която е издадена вчера са оповестени 11 точки, които са свързани с условията и реда за защита на горските територии от пожари, с цел недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите. Документът е разпространен от общинската администрация в Брезник.

От заповедта става ясно, че до 30 март кметове и кметски наместници на населени места на територията на община Брезник трябва да информират местното население за задълженията и мерките по опазване на горите от пожар. Друга тяхна отговорност е да се направят съответните изводи и повиши вниманието по спазване изискванията на Наредба № 8 издадена на 11 май 2012 година и определяща условията и реда за защита на горските територии от пожари, като за целта се анализират на причините за възникнали пожари от предходните години.

Кметове и кметски наместници, управители на фирми, земеделски кооперации и земеделски
производители трябва да следят да не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на
разстояние по-малко от 10 метра както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 метра от границите на горските територии.

Заповедта засяга и собствениците и ползвателите на сгради и постройки, намиращи се в горски територии или граничещи с тях, които са длъжни: да извършват противопожарните мероприятия за своя сметка; да осигурят и поддържат минерализована ивица с ширина не по-малко от 3 метра, която отделя имотите им от горските територии; да участват задължително в гасенето на пожари, съобразно възможностите си
по време на пожарогасенето; да инструктират и запознават своите работници (служители) с противопожарните мерки и изисквания за опазване на горите от пожари, разпореждат и им съдействат да участват в гасенето на горските пожари. Контролът по изпълнение на заповедта, която включва още 8 точки е възложен на зам. кмета на Община Брезник Иван Бъчваров.

Снимка: Местен играч

Виж също...

Loading...