Екипите по задържане в образователната система са върнали в класните стаи 21 915 деца, работата ще продължи и занапред

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички, въвлечени в процеса, институции, съобщиха от правителствена информационна служба.

450 000 лева ще бъдат отпуснати по проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ в два модула за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. По първия модул с 300 000 лева ще се финансират разходите на екипите по места, а по втория – 150 000 лева са предвидени за работа в образователни институции в областите, в които има най-голям брой отпаднали ученици, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата, сформираните 1134 екипа, са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. 50 % от повторно и новоотпадналите са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен. Работата с тях и семействата им е приоритетна, отчете министър Красимир Вълчев.

„Свършена е много работа и благодаря на екипите, че я приеха като мисия. Връщането на 1/5 от отпадналите или незаписаните деца в образователната система е неоспорим успех. Всички институции ще бъдем по-добри занапред, защото вече има спойка и алгоритъм за успешна работа“, заяви вицепремиерът Дончев. По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35 %), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18 %), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18 %), здравословни проблеми на детето или родителя (8 %) и други.

Дончев подчерта, че ще се проведат разговори за регламентиране на наказателна отговорност на родителите, чиито деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни. „Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане, Министерството на вътрешните работи и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите. В момента в платформата са включени почти 200 общини.“, каза министър Красимир Вълчев. Пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч, допълни той. „Информационната система е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време. Обсъдихме възможността да разширим обхвата на данните, които се въвеждат в системата, например статистически данни.“, подчерта вицепремиерът Дончев.

Вълчев припомни, че по време на Съвета на министрите в Брюксел беше поставен въпросът за обща пилотна инициатива за проследяване на движението на децата, които мигрират с родителите си в друга страна. Правото на свободно придвижване не трябва да е за сметка на правото на образование. Според вицепремиера Томислав Дончев има шанс такъв паневропейски механизъм да бъде подкрепен от страните членки.

Виж също...

Loading...